správne použitie

Vínne nálievky slúžia k nalievaniu vína či iných nápojov bez postriekania fľaše či obrusu. Nálievky je možné použiť viackrát. Po použití stačí nálievku opláchnuť pod tečúcou vodou, osušiť a vložiť späť do obalu. Originalita nespočíva iba v myšlienke či designu, ale všetko podtrhuje funkčnosť výrobku a ľahká manipulácia.